Doğalgaz Piyasası Sektör Raporu Yayınlandı

2016 Yılı Doğalgaz Piyasası Sektör Raporu yayınlandı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)‘nun yayınladığı rapora göre 2016 yılında Türkiye’nin doğalgaz ithalatını 2015 yılı ile karşılaştırıldığı zaman yüzde 4,2 oranında düşüş meydana geldiği ve bu düşüş ile 46 milyar 352 milyon metreküplük bir azalma olduğu görülmekte.

Toplamda gerçekleşen doğalgaz ithalatının yüzde 16,4’ünü yani 7 milyar 627 milyon metreküpünü sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ithalatının oluşturduğu görülmekte.

İthalatı gerçekleşen sıvılaştırılmış doğalgazın yüzde 27,8’lik payı spot piyasadan, geriye kalan payı ise Boru Hatları ile birlikte Petrol Taşıma AŞ’nin Nijerya ve Cezayir ile yapmış olduğu uzun vadeli sözleşmeler tarafından karşılandı.

Doğalgaz İthalatında İlk Sırada Yer Alan Ülke Rusya!

Rusya 2016 yılında en fazla doğalgaz ithalatını gerçekleştiren ülke oldu. Rusya’dan geçen yıl 24 milyar 540 milyon metreküplük hacimde doğalgaz ithalatı gerçekleştirildi. Rusya’dan sonra sırayı İran aldı. İran 7 milyar 705 milyon metreküp hacminde ve sonrasında Azerbaycan 6 milyar 480 milyon metreküp hacminde doğalgaz ithalatı gerçekleştirdi.

Sadece BOTAŞ Doğalgaz İhracı Gerçekleştirdi

Ülkemizde 2016 yılında ihracat lisansına sahip olan 8 şirketten yalnızca BOTAŞ doğalgaz ihraç gerçekleştirdi. BOTAŞ, geçen yıl 674 milyon 680 bin metreküp hacminde Yunanistan’a doğalgaz ihracatı gerçekleştirdi. Yine 2016 yılındaki doğalgaz depolarındaki toplam stok miktarı ise 1 milyar 700 milyon metreküp olarak hesaplandı.

Doğalgaz Tüketimi Öngörülen Gibi Olmadı

Yayınlanan rapora göre, Türkiye’nin geçen sene 49 milyar 562 milyon metreküp hacminde doğalgaz tüketimi gerçekleştireceği tahmin edilmişti. Ancak sonuç böyle gerçekleşmeyip, yüzde 6,4 oranında düşüş meydana geldi. Bu düşüş ile de 46 milyar 395 milyon metreküp hacminde tüketim gerçekleşti.