2018 Mesai Ücretlerine Zam

2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Tasarısı verilerine göre memurların saat başına çalışma ücretleri gelecek sene yüzde 7,6 oranında yükselecek. Saat başı çalışma ücreti şuanda 1 lira 83 kuruş. 1 Ocak 2018 sonrasında bu rakam 1 lira 97 kuruşa artış gösterecek.

Bakanlıkların özel kalem müdürlüklerinde istihdam eden makam şoförleri ile personellere ayda 90 saati, genel müdürlüklerin merkez teşkilatlarında istihdam eden şoförlere gelecek sene 60 saatin üzerine çıkmamak kaydı ile 1,93 TL’den 2,08 TL’ye yükselecek.

Her makam için aylık bazda toplamda 450 saatin üzerine çıkmamak üzere kurul başkanı, genel müdür ya da daha üst birim yöneticileri kapsamında vali, general, strateji geliştirme başkanı, amiral rütbesi haiz olmak şartı ile Milli Savunma Bakanlığı, kuvvet komutanlıkları, Genelkurmay Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığına ilişkin başkan ile daha üst birimdeki yöneticiler, rektör, il belediye başkanı ve büyükşehir belediye başkanı yine benzer şekilde aylık bazda 90 saatin üzerine çıkmamak kaydı ile saat başı 2,08 TL  daha fazla alacak.

Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü kapsamındaki üniversitelere bağlı olan personellere de yine 90 saatin üzerine çıkmamak şartı ile 1,97 TL ek ücret alacaklar.

Mesleki ve teknik eğitim bölgelerinde bulunan meslek yüksekokulları ile teknik ortaöğretim kurumlarında istihdam eden Milli Eğitim Bakanlığı idari personelleri kanun tarafından belirlenen çalışma saatleri dışında ek mesailerde saat başı 3,40 TL alacaklar.

En alt kademede istihdam eden memurlar için ise 36,25 TL olan ücret 38,75 TL’ye çıkacak.