İstihdamda İstikrarlı Planlar Var! İstihdam Beklentisi En Yüksek Olan İlaç Sektörü!

Manpower İstihdama Genel Bakış Araştırması‘ndaki bilgilere göre, Türkiye’deki işverenler, bu yılın son çeyrek döneminde istihdam hızında değişiklik olmayacağı öngörüsünde bulunarak, işe alımlara ilişkin olarak istikrarlı planlarının mevcut olduğunu söylediler.

Yapılan araştırmaya binden fazla işveren katılım gösterdi ve işverenlerle görüşmeler yapıldı. Yapılan görüşmeler sonrasında bu yılın ekim ile aralık dönemlerindeki istihdama ilişkin olarak toplam işverenlerin yüzde 19’u yüzde 11 oranında azalma öngördüğünü bildirdi. Yüzde 68 oranındaki işveren ise o dönemlerdeki istihdam planlarında değişiklik olmayacağını, geriye kalan yüzde 2’lik işveren ise herhangi bir fikir beyanında bulunmadı.

Bir önceki çeyrek dönemine kıyasla yüzde 4 oranında daha az işe alım beklentisi olan işverenlerin, 2016 yılının aynı dönemlerine göre yüzde 2 oranında da istihdamda iyileşme olduğunu söylediler.

İlaç Sektörü İlk Sırada!

2017’nin son çeyrek döneminde toplamda 11 sektörün 9’unda istihdam imkanının yükseleceği yönünde tahmin yürütülürken, söz konusu tahminin ise yüzde 26’sı ilaç sektöründe olacağı yönünde gerçekleşti. Üretim sektöründe bulunan işverenler yüzde 19 oranında bir görünüm ile iyimser bir işe alım hızı beklediklerini söylediler.

Yine aynı döneme ait net istihdam görünümüne bakıldığı zaman yüzde 17 oranında madencilik sektörü, yüzde 15 oranında toptan ve perakende ticaret ve devamında yüzde 14 oranında ulaşım, depolama ve iletişim sektörleri takip etti. Bu sektörlerin takibinde ise yüzde 13 ile tarım, avcılık, ormancılık ve balıkçılık, yüzde 12 ile elektrik, gaz ve su hizmetleri ile finans, sigorta, gayrimenkul ve kurumsal hizmetler, yüzde 11 ile kamu ve sosyal hizmetler yer aldı.