Karşılıksız Çeklerin Değeri Arttı, Sayısı Azaldı

Bu yılın ocak ile haziran dönemleri arasında bankalara ibraz edilen 473 bin keşideciye ait olan toplam çek sayısı 10 milyonken, çeklerin tutarı ise 434 milyar Türk Lirası olarak açıklandı. Aynı dönemde bankalara ibraz anında karşılıksız çıkan, 26 bin keşideciye ait olan 196 bin adet çekin toplam tutarı ise 9,5 milyar Türk Lirası olarak açıklandı. Karşılıksız işlemi gerçekleştirilen 14 bin keşideciye ait olan toplam 1,5 milyar Türk Lirası değerindeki 37,7 bin adet çekin ödemeleri ise sonradan yapıldı.

Karşılıksız Çeklerin Değeri Arttı, Sayısı Azaldı

Geçen senenin ilk yarı döneminde karşılıksız işlemi gerçekleştirilen çeklerin değerinde yüzde 3 oranında artış meydana gelirken, keşideci sayısında ise yüzde 25 oranında, adet bazında yüzde 22 oranında düşüş söz konusu oldu. Karşılıksız işlemi gerçekleştirilen çek sayısının ibraz edilen çek sayısına oranında da artış oldu.

Karşılıksız işlemi yapılan çeklerin bankalara ibraz edilen çeklere oranı incelendiği zaman değer olarak geçen senenin aynı dönemine kıyasla 0,5 oranında artış gösterdi ve yüzde 2,4 seviyesine ulaştı. Adet olarak ise 0,2 oranında düşüş göstererek yüzde 2,2 seviyesine geriledi. Karşılıksız işlemi gerçekleştirilen çeklerin il olarak dağılımı incelendiğinde ise; hem çek tutarının hem de keşideci sayısının en yüksek olduğu il İstanbul oldu. Bunun devamında ise sırasıyla Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya yer aldı. Sadece tutar olarak ise ilk sırada Osmaniye, devamında ise Mardin, Artvin, Bingöl ve Bitlis bulundu.