Taşınmaz Ticaretinde Belge Zorunluluğu

Bugün, “Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik”e ilişkin toplantı yapıldı, artık esnaf ve sanatkar vatandaşlarla tacirlerin işletmeleri için yetki belgesi almalarının zorunlu olduğu açıklandı.

Kaya: Her Önüne Gelen Bu İşi Yapamayacak

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ticaret Bakanlığı Ticaret Dairesi Başkanı Soner Kaya, yeni yönetmeliği 5 Haziran günü kararlaştırıldığını ve o gün resmi olarak yürürlüğe girdiğini hatırlatarak, taşınmaz ticaretinin hukuki sınırlarının çizildiğini, artık ticaretin belli bir takım kurallar çerçevesinde gerçekleşeceğini, yönetmelikle yetki belgesinin alınmasının zorunlu olduğunu, esnaf ve sanatkar vatandaşlarla tacirlerin söz konusu işleri yapabilmeleri için yetki belgesi almaları gerektiğini söyledi. Yetki belgesi almayanların bu işi yapamayacağını söyleyen Kaya, her önüne gelen ya da ajandası olan herkesin bu işi yapmasının bu saatten sonra mümkün olmadığını bildirdi.

Hem hizmet kalitesinin yükseltilmesi hem de sektörlerdeki nitelikli insan kaynaklarının artırılması için mesleki eğitim belgesinin zorunlu olacağını söyleyen Kaya, bunu sadece esnaf, sanatkar ve tacirlerin değil, satış departmanlarında görev alan kişilerin de alması gerektiğini, taşınmaz ticaretinin takibini ve kontrolünün yapılması için bilgi sistemi kurmak istediklerini, sistemle birlikte 5 Eylül tarihi itibariyle sistem üzerinden belgelendirmelerin mümkün olacağını, başvuruların alınabiliceğini, yetki belgelerinin verilmesinin, askıya alınmasının ve iptal işlemlerinin hızlı bir şekilde yapılabileceğini söyledi. Kanunların verdiği yetki ve görevle ilk defa taşınmaz ticaretin uygulanması gereken kuralların ve ilkelerin belirlendiğini söyleyen Kaya, bu konulara çok önem verdiklerini, kurallara harfiyen uyulması halinde mesleğe ve meslek sahiplerine güvenin artış göstereceğini, aynı kalitenin de yükselmesini beklediklerini söyledi.