Yenilenebilir Enerjide 2023 Hedefi 2017’de Gerçekleşti, Hedef Yükseltildi!

Türkiye, enerji alanında dışa bağımlılığı azaltacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın geçtiğimiz dönemde açıkladığı “Milli Enerji ve Maden Politikası” kapsamında, yenilenebilir enerji için elektrik üretimindeki payda artışa gidilecek.

Türkiye, önümüzdeki dönemde elektrik enerjisi için dışa bağımlılığını sıfıra indirgemeye oldukça kararlı. Cari açık için önemli bir risk olan elektrikte dışa bağımlılık, döviz kurlarının da yükselmesi ile birlikte ekonomik anlamda oldukça önemli bir yük haline geliyor. Enerji Bakanlığı bu konuyu çözüme kavuşturmak, hem enerji için dışa bağımlılığı azaltmak, hem de cari açığı düşürmek adına Milli Enerji ve Maden Politikası’nı duyurarak, hayata geçirdi. Yapılan bu duyuru sonrasında, öncelik; yenilenebilir enerji kaynaklarının artırılması konusunda da çalışmalar yapılacağı belirtilmişti.

Yenilenebilir enerji kaynakları açısında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı; su, rüzgar, güneş ve biyolojik atıkları ele alırken, 2017 yılının son çeyreğinde bu kaynaklardan elde edilen toplam enerjinin yüzde 32’sine ulaşıldığını, 2023 yılına kadar bu rakamın yüzde 30 olması hedeflenirken, hedefin 2017 yılından geride bırakıldığı ifade edildi.

2007 yılından bu yana geçen süreçte elektrik üretimi alanında yapılan yatırımların yüzde 53’lük kısmı yenilenebilir enerjiye gerçekleştirilirken, 2002 yılında 129,4 kilovatsaat olan yıllık üretim kapasitesi, 2017 yılında 219,6 kilovatsaat gibi bir rakama ulaşarak, önemli bir başarı elde edildi. Bu rakamın da üçte birlik kısmını yenilenebilir enerji kaynakları oluşturdu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın yürüttüğü projeler ağırlıklı olarak üretim kaynaklarını artırmak olurken, geçtiğimiz dönemde yapılan “Milli Enerji ve Maden Politikası” belirlenmesi kapsamında, üretim kaynaklarına ek olarak, bu üretimleri gerçekleştirilebilecek teknolojinin de milli hale getirilmesi gerekliliğine vurgu yapılmış, Yenilenebilir Enerji Kaynakları Alanları (YEKA) projesinde de yerli istihdam ve Ar-Ge zorunluluğu getirilmişti.